An Fhís Ghaeilge: Aodán Mac Póilin Commemorative Fund Launch

Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund and the Celtic Media Festival are hosting an event for those working in the Irish language production sector and to announce a new bursary fund.

Ciste Cuimhneacháin Aodáin Mhic Phóilin will offer Irish speakers working in the sector the opportunity to develop a television project that reflects the wide and varied interests of the late Aodán Mac Póilin, former ILBF chair.  They will also be given the opportunity to pitch the project to commissioners at the Celtic Media Festival, which will be held in Llanelli next May.

As a strong advocate for the provision of Irish language broadcasting, Aodán set up the first training scheme in television production for Irish speakers in Northern Ireland and was instrumental in the formation of the ILBF.  He chaired the ILBF investment committee as a board member of Northern Ireland Screen, right up to his untimely death in December 2016.  He was also a stalwart of the Celtic Media Festival, rarely missing an opportunity to attend over its 38 year history, and regularly taking part in lively panel discussions.

Details of the bursary and how to apply will be made available at the event and afterwards at www.northernirelandscreen.co.uk and at www.celticmediafestival.co.uk

 

Beidh ócáid á reáchtáil ag Ciste Craoltóireachta Gaeilge Scáileán Thuaisceart Éireann agus ag Féile na Meán Ceilteach araon dóibh siúd atá ag obair in earnáil léiriúcháin na Gaeilge agus chun ciste nua sparánachtaí a fhógairt.

Tabharfaidh Ciste Cuimhneacháin Aodáin Mhic Phóilin deis do chainteoirí Gaeilge atá ag obair san earnáil tionscadal teilifíse a fhorbairt a chuimsíonn an réimse leathan suimeanna a bhí ag iarchathaoirleach an CCG, Aodán Mac Póilin, nach maireann. Tabharfar deis dóibh chomh maith, an tionscadal a chur faoi bhráid coimisinéirí ag Féile na Meán Ceilteach, a bheidh in Llanelli i mBealtaine na bliana seo chugainn.

Bhí Aodán go mór i bhfách le soláthar na craoltóireachta Gaeilge agus dá réir sin bhunaigh sé an chéad scéim traenála in earnáil na teilifíse do chainteoirí Gaeilge i dTuaisceart Éireann agus bhí sé ina cheann feadhna ar bhunú an CCG chomh maith. Agus é ina chomhalta boird de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann rinne sé cathaoirleacht ar Choiste Infheistíochta an CCG suas a fhad lena bhás anabaí i Nollaig na bliana 2016. Bhí sé ina chrann taca ag Féile na Meán Ceilteach agus ba bheag bliain in imeacht 38 mbliana na Féile nár fhreastail sé uirthi agus is iomaí plé painéil bríomhar ar ghlac sé páirt iontu lena linn.

Tabharfar tuilleadh sonraí faoin sparánacht agus faoi conas iarratas a dhéanamh ag an ócáid féin agus ina dhiaidh sin ag www.northernirelandscreen.co.uk agus www.celticmediafestival.co.uk

Fáilte roimh chách chuig an ócáid seo.

 

Our Sponsors

Principal Partners

Platinum

Gold

Silver